Ammattiosastomme

Tehyn Sydän-Suomen ammattiosasto 518 toimintalueena ovat Viitasaari ja Pihtipudas.

Jäseniä ammattiosastossa on noin 160.

 

Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin toimialueensa sosiaali-ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Paikallinen edunvalvonta on ammattiosastomme tärkein tehtävä. Edunvalvontaa toteutetaan jäsenistön hyväksi yhdessä luottamusmiesten ja ammattiosaston hallituksen sekä Tehyn kanssa.

Ammattiosaston sääntömääräiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous. Kokouksissa toivotaan jäsenistön tuovan haluamiaan asioita ja vaikuttavan näin ammattiosastonsa toimintaan.

Hallitus koostuu kuudesta jäsenestä ja puheenjohtajasta. Hallituksen jäsenillä on varajäsenet. Hallituksen kokouksiin osallistuu säännöllisesti pääluottamusmies ja varapääluottamusmies. Hallitus kokoontuu kymmenen kertaa vuodessa.

 

Tehyn ammattiosasto 518 viestintäsuunnitelma

 

Tiedottamisen tavoitteena on kaksisuuntainen tiedonkulku jäsenistön ja ammattiosaston toimijoiden välillä. Jäsenistö voi olla suoraan yhteydessä hallituksen jäseniin. Tulevaisuudessa tavoitteena luoda ammattiosaston kotisivuille palautelaatikko jäsenistön käyttöön. 

Ammattiosasto tiedottaa jäsenistölle ammattiosaston toiminnasta sähköpostin, jäsenkirjeiden, työpaikkatiedotteiden, nettisivujen  ja Tehy-lehden avulla.

 

Jäsenten toivotaan huolehtivan ajanmukaiset sähköpostiosoitteet jäsenrekisteriin tiedottamisen helpottamiseksi.

 

Ulkoisesta viestinnästä vastaavat ensisijaisesti puheenjohtaja ja tiedottaja.

Sisäisestä viestinnästä vastaavat puheenjohtaja, hallituksen sihteeri ja tiedottajat.

Viestintää kehitetään suunnitelmallisesti.